Privacybeleid

Indien u informatie wenst te verkrijgen betreffende uw persoonlijke gegevens, betreffende de intenties en de personen waarmee ze zijn gedeeld, gelieve contact op te nemen met de Eigenaar.

Eigendom van de gegevens

CAPSFORCATS FRANCE SARL
3 RUE MAZARD, 69002 LYON, Frankrijk
info@e-dgriffe.com

Aard van de verzamelde gegevens

De Eigenaar geeft de lijst met verzamelde persoonlijke gegevens niet af. Overige verzamelde gegevens kunnen worden benadrukt in andere gedeelten van dit vertrouwelijkheidsbeleid of door een tekst met uitleg gewijd aan het moment van de gegevensverzameling. De persoonlijke gegevens kunnen zowel vrijwillig door de Gebruiker of de betreffende Persoon worden geleverd, als automatisch worden verzameld tijdens het gebruik van de applicatie. Het gebruik van cookies door de applicatie of de eigenaren van externe diensten die door de applicatie worden gebruikt, hebben als doel, tenzij anders aangegeven, de Gebruiker te identificeren en diens voorkeuren te onthouden, met als enig doel de gevraagde dienstverlening te leveren. Het blokkeren van de communicatie van sommige persoonlijke gegevens, met name de navigatiegegevens, door cookies verbonden aan de applicatie te blokkeren, kan de navigatie bemoeilijken of de applicatie belemmeren zijn diensten te leveren. De verzamelde persoonlijke gegevens kunnen zowel de Gebruiker betreffen als derden waarover de Gebruiker gegevens verstrekt. De Gebruiker aanvaard de verantwoordelijkheid voor de persoonlijke gegevens van derden die door de applicatie worden geplaatst of gedeeld en verklaart dat hij of zij het recht heeft ze te verstrekken of te verspreiden en de Eigenaar zodoende te ontlasten van enige verantwoordelijkheid ten opzichte van derden.

Verwerking van de verkregen gegevens

VERWERKINGSMETHODE

De Toezichthouder van de gegevens verwerkt de gegevens van de betreffende Personen en van de gebruikers op een wettelijke en gepaste manier, en verplicht zich ertoe veiligheidsmaatregelen te nemen om ieder niet toegestane toegang, verspreiding, wijziging of vernietiging van de gegevens te voorkomen. De gegevens worden digitaal (via informatica en telematica) verwerkt volgens organisatorische en logistieke methoden die strikt verbonden zijn aan het vermelde doel. Daarbij kan toegang van de Eigenaar tot de gegevens, in sommige gevallen, ter beschikking van derden worden gesteld (zoals externe leveranciers van technische diensten, email leveranciers, toegang leveranciers, informaticabedrijven, communicatiebureaus). De Eigenaar kan de te allen tijde de up-to-date lijst van de Verantwoordelijken opvragen.

LOCATIE

De gegevens worden verwerkt op het hoofdkantoor van de Toezichthouder van de gegevens, tenzij anders vermeld in het vervolg van dit document.

BEWAARTERMIJN

De gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om de door de Gebruiker gewenste dienst te verrichten. De Gebruiker kan te allen tijde verzoeken ze te op te schorten of te wissen.

Aanvullende informatie betreffende de gegevensverwerking

AANVULLENDE INFORMATIE

Persoonlijke informatie kan worden getoond op de Webpagina aangaande persoonlijke diensten of de verwerking van gegevens die zijn verstrekt door de Gebruiker of de betreffende Persoon.

ONDERHOUD

De persoonlijke gegevens van de Gebruiker kunnen bovendien worden gebruikt op de vereiste manier en de middelen die nodig zijn voor het onderhoud van de applicatie.

SYSTEEMLOG

Om het onderhoud en het gebruik ervan te kunnen waarborgen, kunnen de applicatie en alle overige diensten waar deze gebruik van maakt, systeemlogs verzamelen, dwz files die de activiteiten, waaronder navigatie, vastleggen. Deze kunnen ook persoonlijke gegevens als IP adressen bevatten.

NIET IN DEZE VERKLARING OPGENOMEN INFORMATIE

Het is te allen tijde mogelijk de Eigenaar om meer informatie betreffende de verwerking van persoonlijke gegevens te vragen.

RECHTEN VAN DE BETREFFENDE PERSONEN

De personen waarop deze informatie betrekking heeft hebben te allen tijde het recht te weten of hun gegevens zijn opgeslagen en kunnen hiervoor de Toezichthouder van de gegevens raadplegen om kennis te nemen van de inhoud en de oorsprong, om de juistheid ervan te controleren of om te verzoeken dat ze worden aangevuld, geannuleerd, geüpdatet of gecorrigeerd, of om ze om te zetten naar een anonieme format of om gegevens in strijd met de wet te blokkeren, alsmede de verwerking hiervan voor juridische redenen. De aanvraag wordt vervolgens geadresseerd aan de Eigenaar van het Verwerkingssysteem.

WIJZIGING VAN DE VERTROUWELIJKHEIDSVERKLARING

De Applicatie behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen toe te brengen aan deze vertrouwelijkheidsverklaring door het zijn Gebruikers op de website mede te delen en door hoe dan ook een equivalente bescherming van de persoonlijke gegevens te verzekeren. Het is sterk aangeraden deze pagina regelmatig te controleren en daarbij de datum van laatste wijziging zoals aangegeven onder aan deze pagina te controleren.

JURIDISCHE DEFINITIES EN VERWIJZINGEN

PERSOONLIJKE INFORMATIE EN GEGEVENS:
Iedere informatie of verwijzing, met inbegrip van een persoonlijk identificatienummer, waarmee direct of indirect een natuurlijk persoon, rechtspersoon, een instelling of een vereniging, geïdentificeerd kan worden.

NAVIGATIE EN GEBRUIKSGEGEVENS:
Automatisch verzamelde informatie vanaf de website, de IP adressen of de domeinnamen van de computer waarmee de Gebruiker is ingelogd op de site, URI (Uniform Resource Identifier) adressen, de query tijd, de manier waarop een query naar de server wordt gestuurd, de grootte van het ontvangen antwoord-bestand, de digitale code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagde oplossing, foutmelding, etc.), het land van oorsprong, browser en besturingssysteem, de verschillende details betreffende tijdsduur per bezoek (bijv. doorgebrachte tijd op elke pagina) en verschillende details betreffende het doorlopen van de website, met name de volgorde waarin de pagina’s werden bezocht, en overige gegevens betreffende het besturingssysteem en de informatica-omgeving van de Gebruiker.

GEBRUIKER:
Betekent de individuele gebruiker van de diensten of producten van de applicatie.

DE BETREFFENDE PERSOON:
Natuur- of rechtspersoon aan wie de persoonlijke gegevens toebehoren.

DE GEGEVENSVERWERKER:
Natuur- of rechtspersoon, openbaar bestuur of ieder andere structuur, vereniging of organisatie, aangewezen door de Toezichthouder van gegevens voor de verwerking van persoonlijke gegevens.

TOEZICHTHOUDER VAN GEGEVENS:
Natuur- of rechtspersoon, openbaar bestuur of ieder andere structuur, vereniging of organisatie, bevoegd, in samenwerking met een andere Toezichthouder van gegevens, om beslissingen te nemen betreffende de doeleinden en methodes voor het verwerken van persoonlijke gegevens en de daarvoor gebruikte middelen, met inbegrip van de geschikte veiligheidsmaatregelen voor het onderhouden en goed functioneren van de Website.

DATUM VAN DE LAATSTE WIJZIGING: 27 April 2018